Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

Wyszukiwarka naukowa » nauki biologiczne » biologia » botanika » zoologia » słownik biologiczny » słownik ekologiczny

Układ z Schengen

Strefa Schengen w pierwszej połowie 2011 roku:

     Członkowie UE będący w strefie Schengen

     Członkowie spoza UE będący w strefie Schengen

     Kandydaci do strefy Schengen

     Członkowie UE którzy przystąpili do strefy Schengen częściowo

Wzór oznakowania polskich granic wewnętrznych strefy Schengen Członkowie układu z Schengen z datami przystąpienia do układu Współczesne znaki graniczne oraz widoczny, całkowity brak jakiejkolwiek kontroli granicznej, porozumienie z Schengen pozwala na przekraczanie granicy w dowolnym miejscu Polskie oznakowanie rozpoczęcia terytorium Rzeczypospolitej w Schengen (Cieszyn)

Układ z Schengen – porozumienie które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej.

Porozumienie to zostało zawarte w miejscowości Schengen w Luksemburgu 14 czerwca 1985.

Historia

Przed 1914 rokiem podróż z Paryża do Petersburga bez paszportu czy innego analogicznego dokumentu była możliwa[1].

13 lipca 1984 roku RFN i Francja zawarły porozumienie w Saarbrücken. Była to dwustronna umowa w sprawie ułatwiania obywatelom obu państw przekraczania wspólnej granicy. Umowa ta dotyczyła jedynie kontroli na drogowych przejściach granicznych. Umową z Saarbrücken zainteresowały się kraje Beneluksu, mające już doświadczenie w funkcjonowaniu unii paszportowej. Wykorzystano więc część rozwiązań z Saarbrücken i zawarto nową umowę. W dniu 14 czerwca 1985 w miejscowości Schengen podpisano porozumienie o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach (tzw. Schengen I) między krajami Unii Gospodarczej Beneluksu, Francją i RFN. Umowa ta została zawarta poza wspólnotowym porządkiem prawnym.

Od 1986 wprowadzono zwykłą kontrolę wzrokową na granicy dokonywaną w stosunku do pojazdów przekraczających ją ze zmniejszoną prędkością. Natomiast 26 marca 1995 całkowicie zniesiono kontrolę na granicach. W 1995 na mocy układu z 1990 również Hiszpania i Portugalia stały się pełnoprawnymi członkami Grupy. Włochy, Grecja, Austria oraz pięć krajów nordyckich (Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Islandia) uzyskały wówczas status obserwatorów.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej został ustanowiony już rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2788). Rządowy projekt ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej wpłynął do Sejmu 5 lipca 2007 jako druk sejmowy nr 1934. Projekt dotyczył uporządkowania i uzupełnienia w niezbędnym zakresie podstaw prawnych dotyczących uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) i Systemie Informacji Wizowej (VIS), ustalenia w odpowiedni sposób kompetencji poszczególnych organów w zakresie wprowadzania i udostępniania danych SIS i VIS. Nad projektem pracowała Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Na posiedzeniu nr 46 V kadencji Sejm uchwalił ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1170). 401 posłów było za, 29 przeciw, 8 wstrzymało się. Senat nie wniósł poprawek. 7 września 2007 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę. Ustawa realizuje decyzję Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz. Urz. UE L 213 z 15.06.2004, s. 5-7 (CELEX: 32004D0512)) i inne[2]. Zgodnie z art. 46 ustawy i decyzją Rady Rzeczpospolita Polska weszła do układu z Schengen 21 grudnia 2007.

W 2011 r. rozpoczęły się prace nad modyfikacją układu, która dałaby możliwość pozwolenia państwom członkowskim na okresowe przywrócenie kontroli na ich granicach wewnętrznych[3].

Opis

Układ jest otwarty dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Wynikająca z niego swoboda przepływu osób wewnątrz tzw. strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli państw – sygnatariuszy, ale wszystkich osób wszelkiej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają granice wewnętrzne na terenie objętym porozumieniem.

Do układu z Schengen należą obecnie 22 państwa Unii Europejskiej oraz Islandia i Norwegia, wchodzące w skład Związku Paszportowego Krajów Nordyckich oraz Szwajcaria i Liechtenstein, który jest z grupą z Schengen stowarzyszony.

Przyjęcie przepisów wynikających z układu z Schengen jest jednym z wymogów uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej przez kraje kandydujące, tak więc w przyszłości strefa swobodnego, niekontrolowanego przepływu osób może znacznie się powiększyć i być może obejmie prawie całą Europę.

Państwa członkowskie układu z Schengen

Członkowie układu z Schengen

Państwa które chcą przystąpić do strefy Schengen

 •  Cypr (dopiero dwa z pięciu punktów zostały zamknięte na drodze do pełnego członkostwa w strefie, najwcześniej w 2016 [4])
 •  Bułgaria (najwcześniej w marcu 2013)[5]
 •  Rumunia (najwcześniej w marcu 2013)[6][7]

Tymczasowe przywrócenia kontroli

Kontrola na granicach wewnętrznych jest tymczasowo przywracana w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W 2011 r. Dania przywróciła częściowe kontrole graniczne[9][10].


Zobacz też

  W Wikimedia Commons znajdują się multimedia związane z tematem:
Układ z Schengen

Przypisy

 1. Charles Hawley: The Christian Science Monitor, Hot topic in Germany: aggression in World War I.
 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Opis przebiegu procesu legislacyjnego – druk sejmowy nr 1934: projekt wraz z uzasadnieniem.
 3. Aneta Pruszyńska: Bruksela planuje zmiany w układzie z Schengen (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-05-04. [dostęp 2011-11-12].
 4. area= Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Cyprus (ang.). [dostęp 2011-01-10].
 5. Holandia i Finlandia nie chcą Rumunii i Bułgarii w strefie Schengen (pol.). www.tvp.pl, 2011-09-22. [dostęp 2011-09-29].
 6. „Nie” dla Rumunii i Bułgarii w strefie Schengen (pol.). www.euractiv.pl, 2011-09-23. [dostęp 2011-09-29].
 7. Tomasz Betka: PE: Bułgaria i Rumunia zakładnikami populizmu (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-10-13. [dostęp 2011-11-12].
 8. tymczasowe przywrócenie kontroli.
 9. Krzysztof Zubilewicz: Dania chce przywrócić kontrole graniczne (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-05-12. [dostęp 2011-11-12].
 10. Marta Konopka: Duńczycy, nie kontrolujcie już granic! (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-11-12. [dostęp 2011-11-12].

Linki zewnętrzne

Zobacz w Wikicytatach kolekcję cytatów
Układ z Schengen

Warszawskie Włochy walczą z wysypiskami 2006-06-07 17:37:20: 0 tys. zł będzie kosztować dzielnicę Włochy walka z dzikimi wysypiskami śmieci. Jest to jeden z najważniejszych lokalnych problemów. Teraz hałdy gruzu, starych mebli i gałęzi są podrzucane nawet w ... >> zobacz <<

Łupież zmienia klimat 2005-04-08 16:27:18: Czy łuszcząca się skóra ludzka może wpływać na pogodę na następny weekend? Razem ze zwierzęcą sierścią, glonami, pyłkami, grzybami, bakteriami wirusami i wszelakimi innymi 'bioaerozolami' ... >> zobacz <<

Australia: Senat zgodził się na klonowanie komórek ludzkich 2006-11-08 17:35:16: Australijski Senat przyjął dzisiaj projekt prawa, zezwalającego na produkowanie - metodą klonowania - ludzkich embrionów dla celów terapeutycznych. Projekt nowego prawa został przesłany do izby ... >> zobacz <<

Najczęściej szukane: Biologia w szkole » Matura 2013 » Kierunki studiów » Kierunek lekarski (medycyna) » Studenckie życie (studia) Matura z biologii 2013 » Matura z biologii 2013 » Matura z chemii 2013 » Książki do matury 2013Aktualności

"Układ z Schengen"