Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

Wyszukiwarka naukowa » nauki biologiczne » biologia » botanika » zoologia » słownik biologiczny » słownik ekologiczny

Układ z Schengen

Układ z Schengen – Wikipedia, wolna encyklopedia

Układ z Schengen

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Skocz do: nawigacja, szukaj

     Strefa Schengen

     Kandydaci

     Członkostwo częściowe

Wielka Brytania
Irlandia
Bułgaria Cypr
Pełne członkostwo
Rumunia Chorwacja System wizowy przy wjeździe do strefy Schengen

     Państwa członkowskie UE

     Przepisy szczególne ruchu bezwizowego (Układ z Schengen, OCT lub inne)

     Bezwizowy wjazd do strefy Schengen przez okres 90 dni

     Wiza jest wymagana dla wjazdu

     Wiza wymagana do tranzytu przez państwa Schengen

     Status wizy nieznany

Wzór oznakowania polskich granic wewnętrznych strefy Schengen Członkowie układu z Schengen z datami przystąpienia do układu Współczesne znaki graniczne oraz widoczny brak kontroli granicznej; porozumienie z Schengen pozwala na przekraczanie granicy w dowolnym miejscu

Układ z Schengen – porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej.

Porozumienie to zostało zawarte w miejscowości Schengen w Luksemburgu 14 czerwca 1985.

Spis treści

Historia | edytuj kod

13 lipca 1984 RFN i Francja zawarły porozumienie w Saarbrücken. Była to dwustronna umowa w sprawie ułatwiania obywatelom obu państw przekraczania wspólnej granicy. Umowa ta dotyczyła jedynie kontroli na drogowych przejściach granicznych. Umową z Saarbrücken zainteresowały się kraje Beneluksu, mające już doświadczenie w funkcjonowaniu unii paszportowej. Wykorzystano więc część rozwiązań z Saarbrücken i zawarto nową umowę. W dniu 14 czerwca 1985 w miejscowości Schengen podpisano porozumienie o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach (tzw. Schengen I) między krajami Unii Gospodarczej Beneluksu, Francją i RFN. Umowa ta została zawarta poza wspólnotowym porządkiem prawnym.

Od 1986 wprowadzono zwykłą kontrolę wzrokową na granicy dokonywaną w stosunku do pojazdów przekraczających ją ze zmniejszoną prędkością. Natomiast 26 marca 1995 całkowicie zniesiono kontrolę na granicach. W 1995 na mocy układu z 1990 również Hiszpania i Portugalia stały się pełnoprawnymi członkami Grupy. Włochy, Grecja, Austria oraz pięć krajów nordyckich (Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Islandia) uzyskały wówczas status obserwatorów.

W Polsce Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej został ustanowiony już rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2788). Rządowy projekt ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej wpłynął do Sejmu 5 lipca 2007 jako druk sejmowy nr 1934. Projekt dotyczył uporządkowania i uzupełnienia w niezbędnym zakresie podstaw prawnych dotyczących uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) i Systemie Informacji Wizowej (VIS), ustalenia w odpowiedni sposób kompetencji poszczególnych organów w zakresie wprowadzania i udostępniania danych SIS i VIS. Nad projektem pracowała Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Na posiedzeniu nr 46 V kadencji Sejm uchwalił ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1170). 401 posłów było za, 29 przeciw, 8 wstrzymało się. Senat nie wniósł poprawek. 7 września 2007 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę. Ustawa realizuje decyzję Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz. Urz. UE L 213 z 15.06.2004, s. 5-7 (CELEX: 32004D0512)) i inne[1]. Zgodnie z art. 46 ustawy i decyzją Rady Rzeczpospolita Polska weszła do układu z Schengen 21 grudnia 2007.

W 2011 r. rozpoczęły się prace nad modyfikacją układu, która dałaby możliwość pozwolenia państwom członkowskim na okresowe przywrócenie kontroli na ich granicach wewnętrznych[2].

Opis | edytuj kod

Układ jest otwarty dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Wynikająca z niego swoboda przepływu osób wewnątrz tzw. strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli państw będących jego sygnatariuszami, ale wszystkich osób wszelkiej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają granice wewnętrzne na terenie objętym porozumieniem.

Do układu z Schengen należą obecnie 22 państwa Unii Europejskiej oraz Islandia i Norwegia, wchodzące w skład Związku Paszportowego Krajów Nordyckich, oraz Szwajcaria i Liechtenstein, który jest z grupą z Schengen stowarzyszony.

Przyjęcie przepisów wynikających z układu z Schengen jest jednym z wymogów uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej przez kraje kandydujące, tak więc w przyszłości strefa swobodnego, niekontrolowanego przepływu osób może znacznie się powiększyć i być może obejmie prawie całą Europę.

Państwa członkowskie układu z Schengen | edytuj kod

Członkowie układu z Schengen | edytuj kod

Państwa, które chcą przystąpić do strefy Schengen | edytuj kod

 •  Bułgaria (prawdopodobnie w 2015 lub 2016[3])
 •  Chorwacja (zapowiedź złożenia wniosku o przyjęcie w lipcu 2015, prawdopodobne wstąpienie 1 stycznia 2016[4])
 •  Cypr (dopiero dwa z pięciu punktów zostały zamknięte na drodze do pełnego członkostwa w strefie, najwcześniej w 2016[5])
 •  Rumunia (możliwe wstąpienie w 2015 - zależnie od wyników raportu w ramach unijnego Mechanizmu Oceny i Kontroli, którego opublikowanie zapowiadane jest na styczeń 2015[6])

Tymczasowe przywrócenia kontroli | edytuj kod

Kontrola na granicach wewnętrznych jest tymczasowo przywracana w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W 2011 r. Dania przywróciła częściowe kontrole graniczne by ostatecznie wycofać się z tego pomysłu rok później[9][10].

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy

 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Opis przebiegu procesu legislacyjnego – druk sejmowy nr 1934: projekt wraz z uzasadnieniem.
 2. Aneta Pruszyńska: Bruksela planuje zmiany w układzie z Schengen (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-05-04. [dostęp 2011-11-12].
 3. Juncker: Bulgaria ready to join Schengen (ang.). turkishweekly, 2014-12-5. [dostęp 2014-12-29].
 4. PAP: Chorwacja wystąpi w przyszłym roku o przyjęcie do strefy Schengen. Rzeczpospolita. [dostęp 2014-05-15].
 5. area= Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Cyprus (ang.). [dostęp 2011-01-10].
 6. Czy nowa schengeńska granica przebiegnie wzdłuż Dunaju? (pol.). logistyka.wnp.pl, 2015-01-01. [dostęp 2015-01-01].
 7. tymczasowe przywrócenie kontroli.
 8. tymczasowe przywrócenie kontroli.
 9. Krzysztof Zubilewicz: Dania chce przywrócić kontrole graniczne (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-05-12. [dostęp 2011-11-12].
 10. Marta Konopka: Duńczycy, nie kontrolujcie już granic! (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-11-12. [dostęp 2011-11-12].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Warszawskie Włochy walczą z wysypiskami 2006-06-07 17:37:20: 0 tys. zł będzie kosztować dzielnicę Włochy walka z dzikimi wysypiskami śmieci. Jest to jeden z najważniejszych lokalnych problemów. Teraz hałdy gruzu, starych mebli i gałęzi są podrzucane nawet w ... >> zobacz <<

Łupież zmienia klimat 2005-04-08 16:27:18: Czy łuszcząca się skóra ludzka może wpływać na pogodę na następny weekend? Razem ze zwierzęcą sierścią, glonami, pyłkami, grzybami, bakteriami wirusami i wszelakimi innymi 'bioaerozolami' ... >> zobacz <<

Australia: Senat zgodził się na klonowanie komórek ludzkich 2006-11-08 17:35:16: Australijski Senat przyjął dzisiaj projekt prawa, zezwalającego na produkowanie - metodą klonowania - ludzkich embrionów dla celów terapeutycznych. Projekt nowego prawa został przesłany do izby ... >> zobacz <<

Najczęściej szukane: Biologia w szkole » Matura 2013 » Kierunki studiów » Kierunek lekarski (medycyna) » Studenckie życie (studia) Matura z biologii 2013 » Matura z biologii 2013 » Matura z chemii 2013 » Książki do matury 2013Aktualności

"Układ z Schengen"