Kultura biełogrudowska


Kultura biełogrudowska w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kultura biełogrudowskakultura archeologiczna późnej (młodszej) epoki brązu ze wschodniej części Europy.

Spis treści

Nazwa | edytuj kod

Swoją nazwę kultura biełogrudowska bierze od miejscowości Biełogrudowski Les k. Humania, w której pobliżu odkryto pierwsze pozostałości osadnicze tej kultury.

Chronologia i obszar występowania | edytuj kod

Kultura biełogrudowska istniała w okresie XI–IX/VIII wieku p.n.e. i była współczesna dla m.in.: kultury łużyckiej, kultury wysockiej i kultury Gáva.

Ludność kultury biełogrudowskiej zamieszkiwała tereny nadrzeczne strefy leśno-stepowej zachodniej Ukrainy (Wołyń i okolice) pomiędzy Dnieprem i Dniestrem.

Przynależność etniczna | edytuj kod

Nie ustalono dokładnie, jakiego pochodzenia etnicznego była ludność kultury biełogrudowskiej. Obecnie ścierają się dwie koncepcje. Według pierwszej członkowie tej kultury to przodkowie wschodnich Słowian; według drugiej byli to członkowie północno-wschodnich Traków. Konflikt pomiędzy badaczami może być jałowy: w świetle niektórych analiz, tych uznających dialekty trackie za pobratymcze wobec bałtyckich; oraz na podstawie poglądu, że mowa prasłowiańska była jedynie peryferyjnym dialektem kontinuum bałtosłowiańskiego.

Osadnictwo, gospodarka, religia | edytuj kod

Osady kultury biełogrudowskiej były stosunkowo duże, ale otwarte (bez fortyfikacji) i z zabudową półziemankową. Brak jakichkolwiek umocnionych osiedli wskazuje, że ludność tej kultury nie wykształciła silnej władzy centralnej, a jedynie ustrój patrialchalno-rodowy.

Gospodarka ludności biełogrudowskiej opierała się na rolnictwie oraz osiadłej hodowli zwierząt; do produkcji wyrobów używano: kamienia, gliny, zwierzęcych rogów, a czasem także brązu.

Z terenu osad kultury biełogrudowskiej pochodzą tzw. zolniki, czyli nasypy zawierające warstwy popiołu oraz przedmioty kultowe, mogące być miejscami kultu (ognia lub ogniska domowego) lub pozostałościami po świątyniach.

Ciekawostką związaną z kultem występującym na obszarze kultury biełogrudowskiej jest birytualność pochówków (ciałopalne i szkieletowe).

Bezpośrednią kontynuacją kultury biełogrudowskiej była kultura czarnoleska.

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Kultura biełogrudowska" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy