Język potoczny


Język potoczny w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język potoczny, język codzienny, język powszechny – forma języka ogólnonarodowego służąca bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej, przeważnie niezapisywana.

Cechą wyróżniającą język potoczny spośród innych form komunikacji językowej jest jego rejestr stylistyczny, tj. z jednej strony odznacza się on niższym usytuowaniem na skali zgodności z normą wzorcową języka literackiego, a z drugiej – wyróżnia się słownictwem odmiennym od przyjętej terminologii fachowej czy też sformułowaniami odbiegającymi od norm stylu formalnego.

Mowa potoczna charakteryzuje się większą swobodą przekazu niż nakazuje obowiązująca norma wzorcowa, mniejszą dbałością o staranność, większą troską o skuteczność przekazu (np. „oberwać” zamiast „zostać pobitym” czy „kasa” zamiast „pieniądze”). Językiem potocznym posługują się zarówno robotnicy, jak i intelektualiści, artyści, naukowcy itd. Zawsze jednak zawiera pewien wspólny wyróżnik: jest nim chaotyczność konstrukcji, na którą składają się mimowolne powtórzenia, skracanie form (np. dozo, nara), wtrącenia (np. prawda, fajny), liczne zapożyczenia z języków obcych (np. luknij na to). Przerywniki tego rodzaju pełnią pewną funkcję: dają czas do namysłu. Nawet bardziej staranny język mówiony zawiera takie naleciałości, co widać, gdy porównuje się zapis dosłowny jakiegoś wywiadu z tekstem dopuszczonym do druku. Podobne różnice zawiera rozmowa na żywo i ta sama rozmowa po dokonaniu montażu (radio, telewizja).

Język potoczny coraz częściej wkracza na teren literatury, niegdyś dla niego zamknięty. Epoka Internetu, a z nią poczty elektronicznej, blogów i czatów stają się nowym obszarem, na którym użytkownicy języka potocznego kreują własne formy językowe, tworzą swobodnie neologizmy i przyczyniają się do ewolucji języka.

Warstwa potoczna polszczyzny standardowej regulowana jest w ramach normy użytkowej.

Zobacz też | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Język potoczny" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy