Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

Wyszukiwarka naukowa » nauki biologiczne » biologia » botanika » zoologia » słownik biologiczny » słownik ekologiczny

Gleba

Gleba – Wikipedia, wolna encyklopedia

Gleba

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Skocz do: nawigacja, szukaj Ten artykuł dotyczy warstwy litosfery. Zobacz też: Gleba (ujednoznacznienie). Gleba bogata w żelazo w parku narodowym Kootenay w Kanadzie.

Gleba, pedosfera[a] – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości[1]) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych[2][1]. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe[1].

Nauką dotyczącą gleby jest gleboznawstwo[3]. Jego subdyscypliną jest geografia gleb[4].

Spis treści

Skład gleby | edytuj kod

Gleba składa się z trzech faz:

Wzajemny układ trzech faz może ulegać znacznym zmianom pod wpływem dalszych procesów glebotwórczych i ingerencji człowieka (zob. np. degradacja gleb). Prawidłowe stosunki ilościowe pomiędzy poszczególnymi fazami można kształtować przez wykonanie melioracji wodnych, agromelioracji, fitomelioracji, uprawę roli itp. Stosunki ilościowe trzech faz w glebie charakteryzuje się przez określenie gęstości objętościowej, porowatości, wilgotności i zwięzłości. Ze względu na zróżnicowanie materiału glebowego w profilu wyróżnia się gleby:

 • całkowite, które w całym profilu (do 1,5 m) są zbudowane z tego samego materiału, np. z piasku, gliny, pyłu; zróżnicowanie uziarnienia profilu powodują wyłącznie procesy glebotwórcze
 • niecałkowite, które do głębokości 1,5 m zawierają przynajmniej dwie różne warstwy, np. piasek do głębokości 0,8 m, a poniżej glinę.
 • Na podstawie podgrup granulometrycznych, gleby dzieli się na następujące kategorie ciężkości agrotechnicznej[b][c][5]:

Wyróżnia się również[d]:

 • gleby średnie pyłowe - pyły gliniaste i pyły zwykłe
 • gleby ciężkie pyłowe - pyły ilaste

Proces glebotwórczy trwa nieustannie – jest nieodłącznym elementem przemian zachodzących w ekosystemie. Gleba jest środowiskiem życia i źródłem składników odżywczych dla wielu gatunków mikroorganizmów i podziemnych organów roślin wyższych.

Znaczenie gleby zostało przedstawione w Europejskiej Karcie Gleby[6].

Systematyka gleb | edytuj kod

W systematyce gleb wymieniane są liczne grupy, typy i jednostki niższego rzędu, m.in. typy:

 • czerwonoziemy, gleby czerwonożółte (występują w klimacie równikowym, wybitnie wilgotnym)
 • szaroziemy (występują w klimacie zwrotnikowym kontynentalnym suchym)-są bardzo jałowe
 • czarnoziemy (występują w klimacie ciepłym kontynentalnym)- są bardzo żyzne
 • gleby brunatne (klimat umiarkowany ciepły morski)
 • bielice (klimat umiarkowany chłodny)
 • gleby tundrowe (klimat subpolarny)
 • gleby astrefowe (nie maja związku z klimatem, pojawiają się punktowo np.:gleby bagienne, górskie, mady rędziny)

Zobacz też | edytuj kod

Informacjesiostrzanych projektach  Ilustracje i media w Wikimedia Commons
 Definicje słownikowe w Wikisłowniku

Uwagi

 1. pojęcia gleba i pedosfera bywają rozróżniane
 2. Podział obowiązujący od 2008 roku.
 3. Gleby bardzo lekkie i lekkie mogą być klasyfikowane jako gleby lekkie a gleby ciężkie i bardzo ciężkie jako gleby ciężkie.
 4. Dodatkowe kategorie wyróżnia się w celu dokładniejszej charakterystyki gleb o dużej zawartości frakcji pyłowej.

Przypisy

 1. 1,0 1,1 1,2 gleba w encyklopedii onet.wiem. Onet. [dostęp 2012-10-02].
 2. gleba w encyklopedii PWN. PWN. [dostęp 2012-10-02].
 3. gleboznawstwo w encyklopedii PWN. PWN. [dostęp 2012-10-02].
 4. Marek Degórski. Geografia gleb jako dyscyplina fizycznogeograficzna. „Przegląd Geograficzny”. 3 (76), 2004. Warszawa: PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. ISSN 0033-2143
 5. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych. [dostęp 2011-10-19].
 6. podręcznik "Gleboznawstwo" na stronach księgarni. [dostęp 2011-10-05]. za: Praca zbiorowa: Gleboznawstwo. Powszechne wydawnictwo rolnicze i leśne, 1999. ISBN 83-09-01703-0.

Lasy Państwowe zwolnione z przetargów 2006-03-12 15:12:41: Na nowelizacji Prawa zamówień publicznych zyskały m.in. Lasy Państwowe. Dostały wolną rękę w kwestii zamawiania usług związanych bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej. Chodzi o zwolnienie z ... >> zobacz <<

Kolejne ograniczenia połowów dorsza na Morzu Bałtyckim 2007-06-08 02:21:13: W przyszłym roku spodziewane są kolejne ograniczenia połowów dorsza na Morzu Bałtyckim. Komisja Europejska tłumaczy to troską o stan zasobów dorsza. Bruksela powołuje się na unijnych ekspertów, ... >> zobacz <<

Niedźwiedź polarny i hipopotam – zagrożone gatunki 2006-05-03 22:49:27: Niedźwiedź polarny i hipopotam dołączyły do listy gatunków zagrożonych. Białym miśkom szkodzą głównie zmiany klimatyczne - wyższe temperatury i wcześniejsza wiosna niszczą nory, w których kryją się ... >> zobacz <<

Najczęściej szukane: Biologia w szkole » Matura 2013 » Kierunki studiów » Kierunek lekarski (medycyna) » Studenckie życie (studia) Matura z biologii 2013 » Matura z biologii 2013 » Matura z chemii 2013 » Książki do matury 2013



Aktualności

"Gleba"