Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie


Na mapach: 52°14′52″N 21°00′24″E/52,247778 21,006667

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) – publiczna ekumeniczna szkoła wyższa posiadająca dwa Wydziały: Wydział Teologiczny i Wydział Pedagogiczny. Status prawny uczelni określa ustawa z dnia 16 marca 2000 o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie[1]. Od 2018 uczelnia posiada nową, wybudowaną w latach 2017–2018 własną siedzibę przy ul. Władysława Broniewskiego 48 w Warszawie. W latach 1968–2018 mieściła się w gmachu Centrum Luterańskiego przy ul. Miodowej 21 w Warszawie.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Lata 1954–1989 | edytuj kod

Powstała w 1954 na mocy decyzji Rady Ministrów jako kontynuacja Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej, utworzonych po pierwszej wojnie światowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studium Teologii Prawosławnej nie otrzymało zezwolenia na wznowienie działalności po 1945, natomiast Wydział Teologii Ewangelickiej został wyodrębniony z Uniwersytetu Warszawskiego w 1954 i przekształcony – przy współudziale Kościołów starokatolickich – w odrębną Uczelnię: Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Odtąd też istnieje w ChAT Sekcja Teologii Ewangelickiej i Sekcja Teologii Starokatolickiej, a od 1957 również Sekcja Teologii Prawosławnej. Początkowo uczelnia znajdowała się w Chylicach koło Warszawy (obecny Ewangelicki Ośrodek Diakonii „Tabita”), część zajęć odbywała się w siedzibie Prawosławnego Seminarium Duchownego przy ul. Paryskiej w Warszawie. Od roku akademickiego 1968/1969 siedziba główna uczelni znajdowała się w budynku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy ulicy Miodowej.

W III Rzeczypospolitej | edytuj kod

Siedziba ChAT przy ul. Broniewskiego 48 w Warszawie (wrzesień 2018) Dawna siedziba ChAT przy ul. Miodowej w Warszawie

Przemiany ustrojowe po roku 1989 pozwoliły rozszerzyć uczelniom, także uczelniom teologicznym, ich zakres autonomii i samodzielności. ChAT wykorzystała tę możliwość, opracowując w 1991 nowy statut uczelni, a także regulaminy studiów, organizacyjny oraz samorządu studenckiego. Przepisy te konkretyzują zakres kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków kierownictwa ChAT oraz zapewniają współudział pracowników i studentów w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących uczelni. W roku akademickim 1991/1992 rozpoczął działalność Ekumeniczny Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny. Był on praktyczną formą odpowiedzi na wyzwanie postawione przed Kościołami przez wprowadzenie nauki religii do szkół publicznych. W 1996 wyłoniła się konieczność restrukturyzacji Instytutu poprzez przekształcenie go w Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny. Pozyskanie przez Uczelnię profesorów o znacznym dorobku naukowym umożliwiło podjęcie decyzji o utworzeniu z dniem 1 marca 1994 Studium Doktoranckiego w zakresie nauk teologicznych. W 2010 zawarto porozumienie pomiędzy Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie a Chrześcijańską Akademią Teologiczną, w wyniku którego studenci równolegle studiują na dwóch uczelniach. Rozwiązanie to nawiązywało do wcześniejszego porozumienia między ChAT a Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Wraz z początkiem roku akademickiego 2012/2013 Wydział Teologiczny został podzielony na dwa wydziały: Wydział Teologiczny, w którym odbywają się studia trzech stopni na kierunku teologia oraz Wydział Pedagogiczny, w którym realizowane są studia I i II stopnia na kierunku pedagogika oraz studia I stopnia na kierunku praca socjalna. W Wydziale Pedagogicznym nie stosuje się kryterium wyznaniowego.

Nowy gmach ChAT przy ul. Broniewskiego 48 w Warszawie (wrzesień 2018)

Od roku akademickiego 2018/2019 zajęcia w obu wydziałach Akademii prowadzone są w jej nowej siedzibie przy ul. Broniewskiego 48 w Warszawie[2].

Struktura i kierunki kształcenia uczelni | edytuj kod

Akademia ma na celu przygotowanie pracowników duchownych oraz administracyjnych, oświatowych i opiekuńczych do pracy w tzw. zawodach społecznego zaufania. Ekumeniczny charakter ChAT decyduje o tym, że uczelnia realizuje swoje zadania w oparciu o zasadę równouprawnienia, wspólnych wartości wszystkich wyznań chrześcijańskich oraz kultur i tradycji. O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać wszyscy absolwenci szkół średnich. W roku akademickim 2006/2007 ChAT liczyła około tysiąca studentów, 90 nauczycieli akademickich – w tym 20 profesorów i doktorów habilitowanych, 38 doktorów oraz 32 asystentów, starszych wykładowców i wykładowców (z tego ponad 92% stanowili pracownicy mianowani lub zatrudnieni w uczelni jako w pierwszym miejscu pracy).

Z początkiem roku akademickiego 2011/12 w Uczelni studiowało 668 studentów, z czego ok. 100 osób to studenci I roku.

Poczet rektorów ChAT | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Rektorzy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Władze uczelni w kadencji 2016–2020 | edytuj kod

Podstawowe jednostki organizacyjne | edytuj kod

Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne | edytuj kod

 • Wydawnictwo Naukowe ChAT – redaktor naczelny: dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
 • Biblioteka Główna ChAT – dyrektor: dr Adam Martynowicz
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych – kierownik: mgr Małgorzata Frysz
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – kierownik: mgr Maciej Wenta

Współpraca międzynarodowa | edytuj kod

Uczelnia prowadzi współpracę z Wydziałem Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn, Chrześcijańskokatolickim i Ewangelickim Wydziałem Teologii Uniwersytetu w Bernie i Ewangelicką Wyższą Szkołą Zawodową we Fryburgu. Utrzymuje też bliskie więzi z uczelniami prawosławnymi w Siergiew Posad i Atenach.

Działalność wydawnicza | edytuj kod

Przygotowywane w Uczelni publikacje ukazują się w Wydawnictwie Naukowym ChAT. Obok druków zwartych (książek), publikowane są trzy czasopisma naukowe:

Doktorzy honoris causa ChAT | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Doktorzy honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Odznaczenie uczelniane | edytuj kod

W 2014 Senat ChAT ustanowił odznaczenie uczelniane pn. Medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i nadał je: J.E. Metropolicie prof. Sawie, abp. prof. Jeremiaszowi, bp. prof. Wiktorowi Wysoczańskiemu, ks. prof. Marianowi Bendzy, prof. Karolowi Karskiemu i prof. Januszowi T. Maciuszce[14]. W 2017 odznaczenie to przyznano ks. prof. Manfredowi Uglorzowi[15], a w 2018 prof. Michałowi Pietrzakowi[16].

Koła Naukowe i organizacje studenckie | edytuj kod

Samorząd studencki | edytuj kod

 • Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego ChAT – Sebastian Adam Szymański (przewodniczący)
 • Samorząd Studentów Wydziału Teologicznego ChAT – Bartosz Ciemniak (przewodniczący)
 • Samorząd Studentów Wydziału Pedagogicznego ChAT – Sebastian Adam Szymański (przewodnicząca)
 • Samorząd Studentów Doktorantów ChAT – mgr Anna Goch-Murzyniec (przewodnicząca)

Organizacje studenckie | edytuj kod

 • Koło Teologów Ewangelickich – Paulina Pacholak (prezes)
 • Koło Teologów Prawosławnych
 • Koło Naukowe Pracy Socjalnej
 • Koło Naukowe Wielokulturowości
 • Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacji
 • Prawosławny Chór ChAT – prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk (dyrygent)

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku ChAT | edytuj kod

23 października 2012 roku rozpoczęła się działalność Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który znajduje się pod patronatem ChAT. Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku (EUTW) powstał z inicjatywy grupy osób związanych z luterańską parafią Św. Trójcy i spotkał się z przychylnością oraz wsparciem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz ChAT. Akademia sprawuje nadzór naukowy nad przedsięwzięciem. Ideą EUTW jest umożliwienie permanentnego kształcenia i prowadzenia aktywnego trybu życia osobom starszym z różnych środowisk konfesyjnych. Prezesem zarządu EUTW jest Roman Michalak.

Wykładowcy | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Absolwenci | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Inne osoby związane z ChAT | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Ludzie związani z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie.

Nowa siedziba | edytuj kod

W latach 2017–2018 uczelnia wybudowała nową i pierwszą własną siedzibę, usytuowaną przy ul. Broniewskiego 48 w Warszawie na nabytej w 2011 działce[17][18]. Środki na inwestycję pochodziły z budżetu państwa[19]. W lutym 2017 rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski podpisał umowę ze spółką Strabag na wzniesienie tego budynku. Koszt inwestycji wyniósł 31,2 mln złotych[20]. W grudniu 2017 zakończono 1. etap budowy polegający na zadaszeniu gmachu[21]. Oddanie obiektu do użytku zaplanowano na rok 2018[20]. W czerwcu 2018 uczelnia ogłosiła, że proces budowy gmachu został zakończony i że zajęcia w roku akademickim 2018/2019 będą się odbywały już w nowej siedzibie[2]. 4 października 2018 dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia budynku[22].

Przypisy | edytuj kod

 1. Dz.U. z 2000 r. nr 39, poz. 440, z późn. zm.
 2. a b Nowa siedziba. chat.edu.pl, czerwiec 2018. [dostęp 2018-06-28].
 3. Kierownictwo Uczelni (kadencja 2016–2020), chat.edu.pl [dostęp 2016-09-07] .
 4. „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” nowym czasopismem ChAT. 25 lutego 2019. [dostęp 2019-03-06].
 5. a b c d 50 lat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 1954–2004, red. Marek Ambroży, Warszawa 2005 ​ISBN 83-917541-5-4​, s. 109.
 6. J. Gryniakow. Sprawozdanie z działalności ChAT w Warszawie za rok akademicki 1980/81. „Rocznik Teologiczny”. s. 152.
 7. Inauguracja roku akademickiego 1994/95 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. polskokatolicki.pl. [dostęp 2018-11-05].
 8. Doktorat honoris causa ChAT dla bpa A. Nossola, polskokatolicki.pl [dostęp 2016-09-07] .
 9. Zwierzchnik greckiego prawosławia doktorem ChAT, 22 sierpnia 2003 [dostęp 2016-09-07] .
 10. Informacja o nadaniu doktoratu h.c. metropolicie Cyrylowi.
 11. Informacja o nadaniu doktoratu h.c. bp Z. Zimowskiemu.
 12. SYLWETKA DOKTORA HONORIS CAUSA. chat.edu.pl. [dostęp 2016-07-07].
 13. Relacja z nadania tytułu Doktora Honoris Causa. chat.edu.pl. [dostęp 2017-10-27].
 14. Tadeusz J. Zieliński. Medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ustanowienie – kształt – osoby uhonorowane. „Rocznik Teologiczny”. LVI (2014) (z. 2), s. 273, 2014. 
 15. Jerzy Sojka, Nadanie Medalu za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ks. prof. dr. hab. Manfredowi Uglorzowi, „Rocznik Teologiczny” 4/2017, s. 885-888.
 16. Prof. Michał Pietrzak odznaczony Medalem za Zasługi dla ChAT. chat.edu.pl. [dostęp 2019-01-10].
 17. Ratusz obronił uczelnię przed roszczeniami, "Magazyn Stołeczny" Piątek 16 grudnia 2016, s. 2.
 18. Budowa nowej siedziby ChAT. chat.edu.pl. [dostęp 2017-12-16].
 19. A. Jemielita, Rozpoczęcie roku akademickiego 2011/12 na ChAT, ekumenizm.pl (dostęp: 14.11.2011)
 20. a b Budowa nowej siedziby ChAT. chat.edu.pl, 23 lutego 2017. [dostęp 2017-12-16].
 21. Dobiegł końca I etap budowy nowej siedziby ChAT. chat.edu.pl, 10 października 2017. [dostęp 2017-12-16].
 22. Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019. chat.edu.pl. [dostęp 2018-09-19].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (uczelnia):
Na podstawie artykułu: "Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy