Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim


Na mapach: 52°43′55,09″N 15°15′06,30″E/52,731970 15,251750

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Biblioteka Główna przy ul. Chopina Budynek auli przy ul. Chopina Budynek Akademii przy ul. Teatralnej Instytut Humanistyczny przy ul. Teatralnej 25

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – publiczna uczelnia w Gorzowie Wielkopolskim.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Została utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dnia 21 lipca 1998 przy pomocy Fundacji Na Rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej powstałej w 1994. Prezesem Fundacji był Kazimierz Marcinkiewicz, współzałożyciel i aktywny działacz uczelni, od 1998 Przewodniczący Konwentu. Po pierwszym roku istnienia społeczność akademicka uczelni wynosiła 1900 studentów i 200 słuchaczy kolegiów. Studenci mogli wybrać spośród sześciu specjalności: zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, administracja publiczna, edukacja wczesnoszkolna, edukacja opiekuńczo-wychowawcza, język polski i język niemiecki.

W strukturach Akademii działa Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych pod patronatem Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Przy Uczelni istnieje także klub AZS AJP Gorzów Wielkopolski.

W 2006 Uczelnia przejęła od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim zlokalizowany w miejscowości Rogi pałac dawnego Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej, tworząc w nim Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny PWSZ.

W 2007 PWSZ przejęła od wygaszanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych kształcenie nauczycieli języka angielskiego, uruchamiając studia licencjackie w zakresie filologii angielskiej.

W 2009 nastąpiło połączenie Uczelni z niepubliczną Wyższą Informatyczną Szkołą Zawodową. Zaowocowało to utworzeniem Instytutu Technicznego prowadzącego kierunek Informatyka oraz Mechanika i Budowa maszyn. Od tegoż roku Szkoła prowadzi także studia drugiego stopnia w zakresie filologii polskiej, a rozwój pozostałych kierunków licencjackich i inżynierskich rokuje następne uprawnienia dydaktyczne w tym zakresie.

29 sierpnia 2013 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uczelni nową nazwę tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Władze uczelni przy wsparciu władz województwa podjęły działania mające na celu połączenie z Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w celu utworzenia Akademii Gorzowskiej[1].

W 2016 wszczęto procedurę powołania Akademii w Gorzowie pomimo niespełniania wymogów formalnych dla przekształcenia w akademię[2]. Zgodnie z projektem ustawy przekształcenie nastąpiło z dniem 1 września 2016[3].

Władze uczelni w kadencji 2016–2020 | edytuj kod

 • Rektor – prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
 • Prorektor ds. organizacji i rozwoju – dr Arkadiusz Wołoszyn (do 2017)
 • Prorektor ds. Nauki – prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński
 • Prorektor ds. studenckich – dr Przemysław Słowiński
 • Kanclerz – mgr Roman Gawroniak, Kwestor – mgr Helena Rutkowska

Poczet rektorów | edytuj kod

Wydziały i kierunki kształcenia | edytuj kod

Aktualnie Akademia oferuje możliwość kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów pierwszego (studia licencjackie i inżynierskie) i drugiego (magisterskie) stopnia prowadzonych w ramach pięciu wydziałów.

W ofercie studiów szkoła proponuje również kształcenie podyplomowe, trwające 2, 3 i 4 semestry, na kierunkach:

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 • Finanse publiczne
 • Język polski dla nauczycieli
 • Logopedia
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną dziecka
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli
 • Zarządzanie logistyką
 • Postępowanie egzekucyjne i windykacja
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski dla nauczycieli przedszkoli
 • Ekonomia społeczna
 • Zarządzanie i ochrona informacji w administracji publicznej
 • Poradnictwo dietetyczne i prozdrowotne.

Współpraca | edytuj kod

Korzystne położenie geograficzne Uczelni, na pograniczu polsko-niemieckim, w sąsiedztwie Berlina, w centrum Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, w dużej odległości od takich ośrodków akademickich jak Poznań, Szczecin i Wrocław doskonale uzupełniło i uzupełnia ofertę kształcenia w Polsce zachodniej na poziomie wyższym. Wymiernym efektem działalności Uczelni jest nawiązana i prowadzona na szeroką skalę współpraca międzynarodowa z zagranicznymi Uczelniami m.in.:

 • University of Catania (Włochy)
 • University of Salerno (Włochy)
 • Universite Paul Verlaine w Metz (Francja)
 • L’université Henri Poincaré w Nancy I (Francja)
 • Uniwersytecki Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Lotaryngii (Francja)
 • Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina)
 • Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska" w Ostrogu (Ukraina)
 • Frederick Institute of Technology, Nicosia (Cypr)
 • Szkoła Wyższa im. Eötvös Józef w Baji (Węgry)
 • Marchijski Instytut Wspierania Technologii i Innowacji w Strausbergu (Niemcy)
 • Pädagogische Hochschule w Wiedniu (Austria)
 • Hochschule w Cottbus (Niemcy)
 • Hochschule w Eberswalde (Niemcy).

W ramach współpracy krajowej Uczelnia prowadzi wymianę studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, realizuje wspólne projekty badawcze, korzysta i udostępnia specjalistyczną bazę laboratoryjną oraz stwarza możliwość doktoryzowania i habilitacji pracowników Uczelni na wydziałach uczelni partnerskich np.:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie
 • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Ponadto Uczelnia współpracuje ze szkołami średnimi oraz innymi instytucjami w Gorzowie i regionie, co stwarza dodatkowe możliwości uatrakcyjniania i wzbogacania oferty dydaktycznej Uczelni w zakresie prowadzonych kierunków studiów.

Absolwenci | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Wykładowcy | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Przypisy | edytuj kod

 1. http://lubuskie.pl/news/16355/16/Przelom-w-sprawie-Akademii-Gorzowskiej/ Przełom w sprawie Akademii.
 2. Senat za powołaniem Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., naukawpolsce.pap.pl [dostęp 2016-04-30] .
 3. Sejm przyjął ustawę o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża, naukawpolsce.pap.pl [dostęp 2016-05-14] .

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy